Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaskuła Marek

Marek Roman Jaskuła

ur. w 1965 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 526/2017
Biogram
Marek Roman Jaskuła w latach 1982 - 1986 działał w nieformalnej grupie młodzieży w Kętrzynie zajmującej się kolportażem oraz drukiem ulotek o treści antykomunistycznej. Był odpowiedzialny za bibliotekę niezależnych wydawnictw, m. in. przechowywał i wypożyczał książki bezdebitowe. Uczestniczył w spotkaniach patriotycznych oraz w Mszach Świętych za ojczyznę organizowanych na terenie sanktuarium w Świętej Lipce. Zajmował się również malowaniem haseł antypaństwowych na terenie Kętrzyna. Od 1986 roku współpracował z Federacją Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur.
W okresie od września 1987 roku do maja 1988 roku był rozpracowywany przez funkcjonariuszy Wydziału III WUSW w Olsztynie z powodu podejrzenia o działalność w młodzieżowej organizacji „Wolność i Pokój”. Ulotki sygnowane przez powyższą organizację zostały znalezione we wrześniu 1987 roku na terenie kilku szkół średnich w Olsztynie. Zawierały one m. in. żądania zmiany systemu odbywania służby wojskowej oraz uwolnienia osób zatrzymanych z powodu odmowy odbycia służby wojskowej. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa w celu wykrycia sprawców kolportażu planowali obserwację oraz przeszukanie mieszkania M. Jaskuły w Kętrzynie oraz zamierzali przeprowadzić z nim rozmowę operacyjną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN