Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Żukowski

ur. w 1941 roku w m. Brześć
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Ryszard Żukowski od 1959 r. pracował w Zakładach Mechanicznych im. Gen. Karola Świerczewskiego „Zamech” w Elblągu. W grudniu 1970 r. aktywnie uczestniczył w strajku  w ZM „Zamech” oraz demonstracjach ulicznych na terenie Elbląga. W dniach 20-31.08.1980 r. brał udział w strajku rotacyjnym w ZM „Zamech”. Od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” na oddziale TE-1, a następnie członkiem Komisji Zakładowej. Został delegatem na I WZD Regionu Elbląskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. W dniach 14-15.12.1981 r. uczestniczył w strajku na terenie ZM „Zamech”. Od 1982 r. kolportował lokalne wydawnictwa podziemne oraz uczestniczył w akcjach ulotkowych. Kilkukrotnie był zatrzymywany na 48 godzin. Został objęty śledztwem prowadzonym przez KWMO w Elblągu w sprawie rozpowszechniania na terenie Elbląga od kwietnia do grudnia 1982 r. nielegalnych wydawnictw i ulotek nawołujących do organizowania akcji protestacyjnych. W dniu 13.01.1983 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Na mocy amnestii został zwolniony dnia 27.07.1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej