Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pluta Andrzej

Andrzej Pluta

ur. w 1962 roku w m. Strzelin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Andrzej Pluta jako uczeń IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność w podziemnej organizacji Niezależne Zrzeszenie Wolność Równość Niepodległość. 5.03.1982 r. został zatrzymany jako podejrzany o drukowanie i kolportowanie ulotek o „treści antysocjalistycznej” w lutym 1982 r. w Jarosławiu. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury w Rzeszowie z 5.03.1982 r. został tymczasowo aresztowany. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie w dn. 17.06.1982 r. skazał Andrzeja Plutę na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę w wysokości 30 000 zł. W dniu 17.06.1982 r. zwolniono go z Aresztu Śledczego w Rzeszowie. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie w dn. 30.09.1982 r.  uwzględnił skargę rewizyjną, złagodził karę więzienia do 8 miesięcy w zawieszeniu na 4 lata, wymierzył grzywnę 15 000 zł. oraz zarządził dozór kuratora sądowego. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie postanowieniem z 4.02.1984 r. na podstawie amnestii z 1983 r. darował Andrzejowi Plucie karę pozbawienia wolności. Andrzej Pluta objęty był też zastrzeżeniem wyjazdów za granicę w latach 1982-1984 wniesionym przez Wydział Śledczy KWMO w Przemyślu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • B. Wójcik, Młodzież antysystemowa w Polsce południowo- wschodniej w latach 1957-1989, Rzeszów 2016