Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Czesław Naklicki

ur. w 1968 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym w latach 1987 - 1989. Należał do organizacji wolnościowej „Wolność i Pokój". Zajmował się m.in. kolportażem ulotek i rozwieszaniem transparentów antysystemowych, za co dwukrotnie został ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Szczecina: za kolportaż ulotek 40 tys. zł, za umieszczenie transparentu naprzeciw trybuny honorowej w trakcie pochodu pierwszomajowego w 1988 r. - 50 tys. zł. Brał udział w nielegalnych zebraniach, kolportował wydawnictwa bezdebitowe, po które jeździ do Warszawy. W lipcu 1988 r. został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym WUSW w Szczecinie na 48 godzin w związku z zamiarem udziału w antykomunistycznej manifestacji w czasie wizyty w Szczecinie sekretarza generalnego KC KPZR Michaiła Gorbaczowa. Był rozpracowywany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN