Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szerling Krzysztof
Krzysztof Antoni Szerling
ur. w 1954 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2011

Biogram

Był uczestnikiem protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, za co został zatrzymany. 27 czerwca 1976 r. Prokuratura Rejonowa w Radomiu postawiła mu zarzuty oraz zastosowała wobec niego areszt tymczasowy, który został uchylony 30 lipca 1976 r. W toku śledztwa ustalono, że utrzymywał kontakt z działaczami Komitetu Obrony Robotników. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu z 5 listopada 1976 r. został ukarany karą grzywny w wysokości 7 tys. zł i 1,5 tys. zł kosztów sądowych z zaliczeniem aresztu tymczasowego od 27 czerwca do 30 lipca 1976 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN