Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malinowski Zdzisław

Zdzisław Malinowski

ur. w 1953 roku w m. Głogów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Zdzisław Malinowski w latach 1987-1989 był organizatorem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz w 1988 r. Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kujawskiej Fabryce Manometrów we Włocławku, gdzie zajmował się kolportażem nielegalnej prasy (m.in. „Toruńskiego Informatora Solidarności” i innych bezdebitowych druków), zbieraniem składek członkowskich i organizowaniem akcji protestacyjnych.
Z początkiem 1989 r. został członkiem Tymczasowego Tajnego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, następnie w marcu 1989 r. wybrany wiceprzewodniczącym Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Włocławku.
Od listopada 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu włocławskiej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Maniewska, K. Osiński, P. Wójtowicz, NSZZ „Solidarność” Region Kujawy i Ziemia Dobrzyńska [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 3: Polska Północna, red. Ł Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010