Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Terakowski

ur. w 1946 roku w m. Wola Książęca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Stanisław Terakowski był członkiem NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Śląskiej. 
W dniu 2 września 1980 r., w wyniku wywołanej przez niego akcji strajkowej do „Solidarności” zapisało się około 300 pracowników kopalni, a on sam został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność, poprzez namawianie związkowców m.in. do prowadzenia strajku okupacyjnego. Na skutek podjętych działań został internowany w dniu 21 grudnia 1981 r. Początkowo Pan Terakowski przebywał w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, skąd przewieziono go do ośrodka odosobnienia w Kokotku. 
Po zwolnieniu z internowania w dniu 9 marca 1982 r., Pan Stanisław Terakowski został przywrócony do pracy w kopalni, jednakże został poddany obserwacji przez Służbę Bezpieczeństwa. W dalszym ciągu był szykanowany i wzywany na przesłuchania, co skłoniło go do wyjazdu za granicę w 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej