Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Waldemar Gabryszewski

ur. w 1940 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 686/2018
Biogram
Andrzej Waldemar Gabryszewski prowadził działalność w latach 1980–1987, był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Zielonej Górze oraz Nowosolskiego Komitetu Samoobrony „Solidarność”.
		Od roku 1980 aktywnie działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” (NSZZ „S”) przy Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Zielonej Górze. Inicjował akcje strajkowe, pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po 13 grudnia 1982 r. kontynuował działalność opozycyjną w ramach podziemnego Nowosolskiego Komitetu Samoobrony „Solidarność” w Nowej Soli – produkował i kolportował bezdebitowe wydawnictwa.  
		Za swoją działalność został zatrzymany 11 grudnia 1985 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Postępowanie karne przeciwko Andrzejowi Gabryszewskiemu zostało warunkowo umorzone w dniu 17 lutego 1986 r. postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Został zwolniony 25 stycznia 1986 r. 
Mimo represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej – wspierał podziemną „Solidarność”, rozpowszechniał jej wydawnictwa i utrzymywał szerokie kontakty z osobami aktywnymi w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Parafii św. Antoniego w Nowej Soli. W 1987 r. w mieszkaniu Andrzeja Gabryszewskiego w Nowej Soli przeprowadzono przeszukanie i zarekwirowano biuletyny „Solidarności Walczącej”. W 1989 r. współorganizował Komitet Obywatelski "Solidarność" w Nowej  Soli. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN