Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Szostak

ur. w 1957 roku w m. Książnice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
Pan Andrzej Szostak prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną i represjami  na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. 
Jako uczeń szkoły średniej w Krakowie zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek wydawanych przez Komitet Obrony Robotników z Nowej Huty. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego pełnił funkcję łącznika między strajkującymi zakładami na terenie Krakowa oraz organizował pomoc dla protestujących. Pan Andrzej Szostak aktywnie uczestniczył w licznych manifestacjach antyrządowych, akcjach plakatowania miasta i malowania napisów antykomunistycznych. Brał udział w Mszach za Ojczyznę. 
W sierpniu 1988 r. uczestniczył w czterodniowym strajku w Zakładzie Remontowo Budowlanym w Orzeszu. Głównym hasłem protestujących była ponowna legalizacja „Solidarności”. W/w pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikkołowie.  
W 1989 r.  Andrzej Szostak brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”  w Mikołowie, struktury której zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków