Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalczyk Aleksander

Aleksander Bogumił Kowalczyk

ur. w 1961 roku w m. Pępice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Aleksander Kowalczyk od 1981 do 1989 r. był aktywnym działaczem zdelegalizowanego NSZZ Solidarność. 
W 1981 i 1988 r. był uczestnikiem strajku w kopalni „Borynia” w Jastrzębiu. 
Działał w strukturach drukarzy czasopism bezdebitowych, kolportował ulotki. 
Za udział w strajku w 1988 r. zwolniony z pracy. 
W lutym 1989 r. uczestnik II Walnego Zebrania Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN