Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Roman Jawor

ur. w 1956 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pan Krzysztof Jawor był aktywnym członkiem Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przędzalni „Wełnopol” w Częstochowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął nielegalną działalność między innymi w postaci kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie zakładu pracy. Ponadto na terenie zakładu pracy inspirował do wrogiej działalności współpracowników nosząc emblematy „Solidarności”. 
Za powyższe został ukarany grzywną przez Kolegium ds. wykroczeń, a później od dnia 15 V 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony z internowania w dniu 8 VII 1982 r. kontynuował działalność niepodległościową. 
Pan Krzysztof Jawor został ponownie internowany w dniu 26 VIII 1982 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony z internowania w dniu 3 XII 1982 r. 
W okresie od maja 1983 r. do kwietnia 1984 r. w Częstochowie kontynuował działalność zdelegalizowanego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w ramach powstałej „Międzyzakładowej Komisji Regionalnej – Rejon Częstochowa”.  
Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie z dnia 28 IV 1984 r. został tymczasowo aresztowany za produkcję i kolportaż ulotek oraz nielegalną działalność w strukturach podziemnych. Przebywał w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Na mocy amnestii z dnia 22 VII 1984 r. został zwolniony i w dniu 27 VII 1984 r. opuścił Areszt Śledczy w Częstochowie. 
Nie przerwał jednak nielegalnej działalności, utrzymując kontakty z działaczami podziemia politycznego w Częstochowie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN