Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Mazur

ur. w 1952 roku w m. Namysłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Józef Mazur zatrudniony był w Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu. Od 1981 r. był przewodniczącym Komisji Wydziałowej i członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W dniu 17 grudnia 1981 r. został internowany  i osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, w którym przebywał do 14 stycznia 1982 r.
W dniu 29 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i ponownie internowany. W okresie od 30 sierpnia 1982 r. do 3 listopada 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia, a następnie w Zakładzie Karnym w Nysie. 
PanJózef  Mazur po zwolnieniu z internowania został poddany kolejnej represji - powołania  na ćwiczenia rezerwistów do kompani polowej Wojska Polskiego przy 1. Brygadzie Saperów w Brzegu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej