Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fugiel Kazimierz

Kazimierz Stanisław Fugiel

ur. w 1941 roku w m. Markowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 128/2016
Biogram
Pracownik Zakładu Mechanicznego Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Jesienią 1980 r. organizator struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Wydziałowej związku, członek Komisji Robotniczej Hutników. Inicjator działań o charakterze społecznym i charytatywnym związku zmierzających do wsparcia osób niepełnosprawnych oraz poprawiających zaopatrzenie rodzin hutniczych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. dołączył do strajkujących w Hucie im. Lenina. W czasie pacyfikacji strajku w dniu 16 grudnia 1981 r. potajemnie opuścił teren huty. 
Współpracując z ks. Władysławem Palmowskim zaangażowany w organizację pomocy dla rodzin osób represjonowanych, jak również czynny w tworzeniu podziemnych struktur „Solidarności” w hucie. 
W związku z tą działalnością, w dniu 11 maja 1982 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu, Uhercach, Nowym Łupkowie. Zwolniony w dniu 25 listopada 1982 r. 
Po uwolnieniu i powrocie do pracy zaangażowany w działalność niezależnego Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej, kierując jego funkcjonowaniem na terenie Zakładu Mechanicznego HiL. Kolportował także prasę podziemną (przede wszystkim „Hutnika”) oraz druki okolicznościowe. Związany z duszpasterstwem ludzi pracy działającym przy parafii pw. św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach, w szczególności w ramach wchodzących w jego skład Konfraterni Samarytańskiej oraz Robotniczej. Członek stowarzyszenia „Ruch Odwaga i Prawda”. 
Uczestnik strajku w Hucie im. Lenina w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r., kierując nim w Zakładzie Mechanicznym huty. Członek Komitetu Strajkowego. W trakcie pacyfikacji strajku zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 16 maja 1988 r.
Po zwolnieniu w składzie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”, zajmującego się odtworzeniem jawnych struktur związku z hucie. Członek odtworzonej Komisji Robotniczej Hutników.
Założyciel powołanego w 1989 r. Towarzystwa Solidarnej Pomocy zajmującego się działalnością charytatywną, noszącego obecnie jego imię.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej