Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Majcher
ur. w 1959 roku w m. Tarnogród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 105/2019

Biogram

Pan Marian Majcher od października 1980 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W listopadzie i grudniu 1981 r. był uczestnikiem strajku solidarnościowego ze studentami Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Radomiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 13-14 XII 1981 r. w strajku w Hucie „Baildon” w Katowicach. 
W latach 1982-1983 był autorem podziemnego pisma „Wyzwolenie”. Wchodził również w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uczelni Górnego Śląska „Kontra”. Ponadto w latach 1982-1989 prowadził punkty kolportażu wydawnictw podziemnych oraz współorganizował pomoc osobom represjonowanym. 
W latach 1986-1988 współorganizował również działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

„Encyklopedia Solidarności” t. 2

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności