Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Majcher

ur. w 1959 roku w m. Tarnogród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 105/2019
Biogram
Pan Marian Majcher od października 1980 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W listopadzie i grudniu 1981 r. był uczestnikiem strajku solidarnościowego ze studentami Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Radomiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 13-14 XII 1981 r. w strajku w Hucie „Baildon” w Katowicach. 
W latach 1982-1983 był autorem podziemnego pisma „Wyzwolenie”. Wchodził również w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uczelni Górnego Śląska „Kontra”. Ponadto w latach 1982-1989 prowadził punkty kolportażu wydawnictw podziemnych oraz współorganizował pomoc osobom represjonowanym. 
W latach 1986-1988 współorganizował również działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Encyklopedia Solidarności” t. 2