Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bonicki  Edmund
Edmund Andrzej Bonicki
ur. w 1948 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Pan Edmund Andrzej Bonicki, zatrudniony jako frezer w Fabryce Maszyn „Zremb”  w Lęborku, od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W strukturach związku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ w swoim miejscu pracy. 
W okresie od 21 czerwca 1982 r.  do 30 marca 1983 r. był rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Słupsku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kos”. 
Z powodu swojej działalności opozycyjnej Pan Edmund Andrzej Bonicki w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. 3466 w Czerwonym Borze. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe. 3 lutego 1983 r. po odbyciu szkolenia Pan Edmund Andrzej Bonicki został zwolniony z jednostki. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN