Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Miatkowski Maciej

Maciej Józef Miatkowski

ur. w 1941 roku w m. Zgierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017
Biogram
Od 1964 r. pracował w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku.  Brał udział w niezależnych manifestacjach w rocznicę wydarzeń Grudnia 1970 r. W 1979 r. został działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, zajmował się m.in. kolportażem pisma „Robotnik”. Kilkakrotnie był zatrzymywany przez SB na 48 godzin i poddawany rewizjom w miejscu pracy i zamieszkania. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”, należał do Komitetu Założycielskiego w swoim zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku na terenie Stoczni Gdańskiej, podczas którego był odpowiedzialny za ochronę przy bramie nr 1. Na początku 1982 r. był jednym z współzałożycieli oraz członkiem prezydium Tajnej Komisji Zakładowej w SG. Zajmował się m.in. zbieraniem składek związkowych i drukiem pisma „Rozwaga i Solidarność”. We wrześniu 1982 r. nawiązał kontakt z wydawnictwem NOWa. Zajmował się transportem wydawnictw podziemnych z Warszawy do Gdańska. W związku z prowadzoną działalnością 8 grudnia 1983 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniono go 20 marca 1984 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku o uchyleniu tymczasowego aresztowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN