Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Popiel Ryszard

Ryszard Popiel

ur. w 1965 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Ryszard Popiel od stycznia 1982 r. należał do „Młodzieżowego Ruchu Oporu” - młodzieżowej organizacji podziemnej działającej w Gorzowie Wielkopolskim. W dniu 10.11.1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo w trybie doraźnym w związku z uczestnictwem w „Młodzieżowym Ruchu Oporu”. W ramach tego związku rozpowszechniał na terenie Gorzowa Wielkopolskiego pisma niezależne. W tym samym dniu został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. 
W dniu 19.11.1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze odstąpiła od prowadzenia śledztwa w trybie doraźnym oraz uchyliła areszt tymczasowy. 17.01.1983 r. Ryszard Popiel został oskarżony o to, że był jednym z inicjatorów założenia w Gorzowie Wielkopolskim „Młodzieżowego Ruchu Oporu”, w ramach którego kolportował ulotki nawołujące do organizowania demonstracji. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze z 9.02.1983 r. został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 
Od 1983 r. Ryszard Popiel był aktywnym członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej, który powstał z rozbitych struktur MRO. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN