Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Wincenty Marciniak

ur. w 1950 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Czesław Marciniak od kwietnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. kolportował na terenie Fabryki Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali „Kalimet” w Kaliszu wydawnictwa bezdebitowe, w tym „Magazyn Polski Walczącej”. 6 maja 1983 r. został zatrzymany i po przesłuchaniu, podczas którego przyznał się do zarzucanego czynu - tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Kaliszu. 18 czerwca 1983 r. Prokurator Rejonowy w Kaliszu uchylił środek zapobiegawczy, a 26 sierpnia 1983 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu umorzył postępowanie na mocy amnestii. W latach 1982-1984 Czesław Marciniak był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem przynależności do nielegalnej grupy złożonej z działaczy zawieszonego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN