Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Golonka

ur. w 1950 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
W latach 1967-1970 był pracownikiem Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Bielsku-Białej, a od 1970 r. Zakładów Metali Lekkich w Kętach. Od września 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, m.in. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności związkowej organizował pomoc dla osób represjonowanych, a także kolportował wydawnictwa podziemne. W 1983 r. był organizatorem jednodniowego strajku płacowego w ZML. W latach 1982-1983 pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, był m.in. podejrzewany o „propagowanie wrogich poglądów” i działalność skierowaną „przeciwko linii politycznej partii”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem z nim tzw. „rozmowy ostrzegawczej”. W latach 1987-1988 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem prowadzenia nielegalnej działalności w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej