Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Graczyk Roman

Roman Graczyk

ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 498/2015
Biogram
Student prawa, a następnie politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Począwszy od 1976 r. kolporter wydawnictw niezależnego wydawnictwa NOWa na terenie Krakowa.
Od jesieni 1980 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek redakcji pisma „Aplauz”, organu prasowego NZS Wydziału Prawa i Administracji UJ. Od sierpnia 1981 r. przebywał we Francji, gdzie nawiązał kontakty ze środowiskami emigracyjnymi. Autor testów ukazujących się w emigracyjnym piśmie „Kontakt”. 
Po powrocie do kraju we wrześniu 1982 r. zaangażowany w kolportaż prasy drugoobiegowej, m. in. „Tygodnika Mazowsze”, „Hutnika” i „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. Organizator kanału przerzutu do kraju wydań emigracyjnego „Kontaktu” oraz listów, środków finansowych i innych materiałów dla redakcji drugoobiegowego pisma „Arka”. 
Począwszy od 1984 r. sekretarz i członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, a jednocześnie współpracownik, a potem członek redakcji podziemnego pisma „Bez Dekretu”. Związany z działalnością duszpasterstw ludzi pracy. 
Objęty postępowaniem karnym w związku ze znalezieniem podczas rewizji w jego mieszkaniu w dniu 27 kwietnia 1984 r. powielacza oraz materiałów poligraficznych, umorzonego następnie na podstawie przepisów amnestyjnych.
W 1989 r. zaangażowany w działalność Komitetu Obywatelskiego wspierającą kampanię przedwyborczą kandydatów opozycyjnych w Krakowie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN