Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Franciszek Honc
ur. w 1957 roku w m. Środa Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019

Biogram

Pan Franciszek Honc był zaangażowany w działalność w NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był dwukrotnie internowany. Od dnia 17 grudnia 1981 r. do 7 stycznia 1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, następnie do 16 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. W dniach od 6 do 19 listopada 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej