Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejczak Ewa

Ewa Grażyna Andrzejczak

ur. w 1962 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pani Ewa Andrzejczak działała w organizacji Konfederacja Polski Niepodległej na terenie Żor i okolic. W grudniu 1982 r. została zatrzymana w Katowicach pod zarzutem kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz przechowywania materiałów wybuchowych. 
W latach 1982-1989 funkcjonariusze RUSW w Żorach wielokrotnie dokonywali rewizji w mieszkaniu ww. 
W sierpniu 1988 r. Pani Ewa Andrzejczak informowała zagraniczne agencje prasowe o sytuacji strajkujących na KWK „Morcinek” w Żorach. Pełniła wtedy rolę łącznika między KWK „Morcinek” i KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju oraz  zajmowała się organizowaniem żywności dla strajkujących górników.
 W dniu 9 IV 1989 r. brała udział w spotkaniu działaczy KPN z działaczami NSZZ „Solidarność” w kościele św. Stanisława w Żorach, reprezentując kierownictwo KPN z ternu Żor. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów