Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łągwa o. Józef

Józef Stanisław Łągwa o.

ur. w 1952 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Ojciec Józef Stanisław Łągwa w 1978 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Stanisława Kostki w Łodzi. Od 1980 r. włączył się w popularyzowanie idei "Solidarności". Od 1982 r. organizował pomoc internowanym i ich rodzinom. W latach 1982 – 1989 kolportował podziemne wydawnictwa. Był autorem artykułów i organizatorem transportu „Biuletynu Strajkowego”, a także współtwórcą druku ulotek dla Ruchu Wolność i Pokój. 
Od maja 1982 r. był przesłuchiwany, poddawany rewizjom, nękany groźbami. W 1987 r. współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy kościele oo. Jezuitów w Szczecinie. W czasie strajku w 1988 r. czynnie udzielał się w powstałym przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie komitecie pomocy strajkującym, który zbierał żywność, leki, pieniądze. Wspierał duchowo protestujących poprzez głoszenie kazań patriotycznych, posługę kapłańską. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów