Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sztynyk Franciszek

Franciszek Sztynyk

ur. w 1951 roku w m. Broniszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Franciszek Sztynyk od sierpnia 1980 r. do 13.12.1981 r. był członkiem KZ NSZZ „Solidarność” i równocześnie przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „S” w Lubuskiej Fabryce Zgrzeblarek Bawełnianych „Falubaz” w Zielonej Górze. W ramach prowadzonej działalności związkowej organizował akcje protestacyjne i strajki pracownicze. W okresie stanu wojennego współpracował i utrzymywał kontakty z innymi działaczami antykomunistycznymi. Zajmował się drukowaniem i rozpowszechnianiem pism bezdebitowych, plakatów i ulotek na terenie zakładu pracy sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”.
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Dnia 15.12.1981 r. przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „KLON”.
Za swoje poglądy polityczne, przekonania i działalność związkową został powołany do odbycia trzymiesięcznych ćwiczeń wojskowych w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. do 4 Łużyckiej Brygady Saperów w Gorzowie Wielkopolskim. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na przymusowe trzymiesięczne „przeszkolenie”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej