Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bartkiewicz Barbara

Barbara Danuta Bartkiewicz

ur. w 1937 roku w m. Czeladź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pani Barbara Bartkiewicz w latach 1980-1989 r. była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Katowic, a także współtwórczynią struktur związkowych przy Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego w Katowicach. W 1980 r. powołała do życia Komitet Kultury Niezależnej przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczyła do 1989 r. Działalność Komitetu skupiała się głównie na organizowaniu spektakli teatralnych, prelekcji i paneli dyskusyjnych. W ramach Komitetu uruchomiła Wszechnicę, której naczelnym zadaniem było krzewienie niezależnej myśli społeczno-politycznej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12 XII 1981 r. kontynuowała działalność opozycyjną. W ramach współpracy z Biskupim Komitetem Pomocy Uwięzionym i Internowanym powołanym w marcu 1982 r. przez biskupa Herberta Bednorza przy Kurii Diecezjalnej w Katowicach, zaangażowała się w szeroko pojętą pomoc charytatywną polegająca m.in.: zbiórce pieniędzy, żywności, odzieży dla potrzebujących, internowanych i ich rodzin. W dniu 3 XII 1982 r. brała udział w akcji wmurowania tablic upamiętniających tragicznie zmarłych górników. 
Ponadto uczestniczyła w manifestacjach rocznicowych pod Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, a także w latach późniejszych organizowanych przez Konfederację Polski Niepodległej, Solidarność Walczącą i Niezależne Zrzeszenie Studentów. 
Podczas wyjazdów zagranicznych nawiązała współpracę z Instytutem Literackim w Paryżu i Jerzym Giedroyciem. Z Francji i  Austrii przywoziła i rozpowszechniała wydawnictwa ukazujące się na emigracji, których oficjalny obieg w Polsce był niemożliwy z uwagi na obowiązującą wówczas cenzurę. 
W 1988 r. zainicjowała pomysł budowy pomnika górników poległych w grudniu 1981 r. podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. Podczas transformacji ustrojowej w 1989 r. była aktywnie zaangażowana w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Katowicach, którego była wiceprzewodniczącą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków