Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacek Giżyński
ur. w 1965 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018

Biogram

W latach 80. prowadził czynną działalność w strukturach podziemnych organizacji antykomunistycznych. W 1982 r.  był współzałożycielem, redaktorem i drukarzem młodzieżowych pism drugiego obiegu: „Żandarm Wolności” i „Bez Debitu”. Współpracował z Grupą Polityczną „Robotnik” oraz z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności”. Brał udział w kolportażu prasy i wydawnictw na terenie Warszawy, m.in. „Robotnika”, „CDN- Głosu Wolnego Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze”. W latach 1987-1989 był działaczem reaktywowanej Polskiej Partii Socjalistycznej oraz członkiem redakcji podziemnego pisma PPS pt. „Międzymorze”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności