Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Fortuna Grzegorz
Grzegorz Fortuna
ur. w 1953 roku w m. Jaszczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014

Biogram

 Grzegorz Fortuna był pracownikiem Instytutu Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie działał w Wojewódzkim Oddziale „PAX” w Gdańsku, gdzie redagował rubrykę pod nazwą „Samorządność” w Dzienniku Bałtyckim”. Od początku lat 80-tych był ściśle związany z Zarządem Regionu  NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Został delegatem I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w sierpniu 1981 r. Z uwagi na swoją działalność opozycyjną znalazł się na liście osób przewidzianych do internowania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany w dniu 16.01.1982 r. na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, a następnie umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Z internowania został zwolniony w dniu 27.02.1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN