Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Staszewski Marek

Marek Staszewski

ur. w 1957 roku w m. Magnuszew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze w okresie od 14 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Marek Staszewski i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • http://13grudnia81.pl/sw/form/r87991842054033,Staszewski.html