Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Staszewski Marek
Marek Staszewski
ur. w 1957 roku w m. Magnuszew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019

Biogram

Był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze w okresie od 14 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Marek Staszewski i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

http://13grudnia81.pl/sw/form/r87991842054033,Staszewski.html