Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matuła Stanisław

Stanisław Zbigniew Matuła

ur. w 1949 roku w m. Kupno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Stanisław Matuła po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu NSZZ ,,Solidarność” prowadził  na terenie Kostrzyna nad Odrą dalszą działalność związkową. Polegała ona na kolportażu w latach 1982-1984 nielegalnych wydawnictw (m.in. ,,Feniks”, ,,Solidarność Wojenna”). Po ujawnieniu tego faktu został w dniu 20.02.1985 r. zatrzymany, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, gdzie przebywał do dnia 13.05.1985 r. Za swoją działalność został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach w dniu 11.11.1985 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN