Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jastrzębski Adam
Adam Grzegorz Jastrzębski
ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Od 1976 r. współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Od maja 1977 r. zaangażowany w działalność Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Uczestnik manifestacji, akcji protestacyjnych i ulotkowych, podczas których był zatrzymywany.
Jesienią 1980 r. czynny przy tworzeniu struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

A. Roliński, "Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980", Kraków 2003
Z. Solak, J. Szarek, "Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty", Krakow 2005

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN