Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipski Andrzej

Andrzej Lipski

ur. w 1951 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Andrzej Lipski od 1974 r. pracował jako główny specjalista elektronik w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”.
W 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy wchodząc w skład Związkowej Rady Nadzorczej w WSK „PZL-Mielec”. Ze względu na prowadzoną działalność związkową w okresie od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN