Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lipski Andrzej
Andrzej Lipski
ur. w 1951 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015

Biogram

Andrzej Lipski od 1974 r. pracował jako główny specjalista elektronik w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”.
W 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy wchodząc w skład Związkowej Rady Nadzorczej w WSK „PZL-Mielec”. Ze względu na prowadzoną działalność związkową w okresie od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN