Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szaciłowski Stefan

Stefan Marian Szaciłowski

ur. w 1954 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od połowy lat siedemdziesiątych. W czasie studiów na KUL w Lublinie aktywnie działał w duszpasterstwie akademickim u Dominikanów. Utrzymywał kontakty z innymi przedstawicielami "grup antysocjalistycznych", z którymi współtworzył środowisko i redakcją nielegalnego pisma "Spotkania”. W latach 1976-1989 zaangażowany był w druk i kolportaż pisma oraz książek wydawanych w ramach Biblioteki „Spotkań”. Był członkiem zespołu redakcyjnego. Publikował także teksty na łamach tego pisma. Na druk pierwszego numeru „Spotkań” udostępnił swoje mieszkanie przy ul. Skłodowskiej-Curie. W trakcie przygotowywania drugiego numeru pisma w dniu 17.01.1978 r. przeprowadzono przeszukanie i zarekwirowano m.in. trzy maszyny do pisania oraz materiały do numeru „Spotkań” na 81 matrycach, a częściowo w maszynopisie. Kolejne przeszukanie przeprowadzono w mieszkaniu S. Szaciłowskiego w dniu 21.11.1979 r. W ramach szeroko zakrojonych działań SB wobec środowiska „Spotkań”, obejmujących także współpracowników w Warszawie i Paryżu, gdzie od 1978 r. działało także paryskie wydawnictwo kierowane przez Piotra Jeglińskiego; któremu Naczelna Prokuratura Wojskowa postawiła zarzut szpiegostwa, S. Szaciłowski był przesłuchiwany w Biurze Śledczym MSW w marcu 1979 r. i odmówił udzielania odpowiedzi. Był współautorem i sygnatariuszem w imieniu redakcji pisma „Spotkania” oświadczenia, odczytanego w RWE, przeciwko powyższym działaniom SB. Stefan Szaciłowski był także sygnatariuszem wydanego przez ROPCiO, w ramach akcji przedwyborczej w 1978 r., oświadczenia wzywającego do zmiany ordynacji. W listopadzie 1979 r. podpisał również oświadczenie wydane przez osoby szykanowane w związku z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Od powstania NSZZ „Solidarność” stał się aktywnym członkiem tego związku. Był etatowym pracownikiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Komisji Kultury. 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, od 24.07.1982 r. w Lublinie i od 16.08.1982 r. w Kwidzynie. Zwolniony został na podstawie decyzji o uchyleniu internowania z 17.09.1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w niezależnym ruchu wydawniczym. Z powodu swej działalności Pan Stefan Szaciłowski był inwigilowany i kontrolowany przez SB oraz zatrzymywany w areszcie na 48 godzin, a w jego domu przeprowadzane były przeszukania. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1982 r. na 2 lata. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Małgorzata Choma-Jusińska Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980, IPN Warszawa-Lublin 2009
    • „NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Stefan Szaciłowski Ocalone z kipiszu 13 grudnia 1981-24 lipca 1982- wspomnienia z internowania we Włodawie, Białystok: Reklamowo-Wydawnicza Agencja Dziennika-rzy "AG-red" 1990
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN