Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Jan Kaczmarek

ur. w 1953 roku w m. Sieraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
5 listopada 1982 r. został internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie nad Wisłą, gdzie przebywał na rzekomych ćwiczeniach rezerwistów do 3 lutego 1983 r. Powołanie na trzymiesięczne szkolenie nie miało jednak nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją, było próbą izolacji jej aktywnych działaczy i dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych.
Biogram opracowano na podstawie: