Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipiński Andrzej

Andrzej Bronisław Lipiński

ur. w 1950 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Andrzej Lipiński od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Zajmował się kolportażem nielegalnych pism „Solidarności” na terenie zakładu pracy. Za powyższe, dnia 30 kwietnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany i od dnia 3 maja 1982 r. umieszczony w Areszcie Śledczym w Toruniu.
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22 czerwca 1982 r. został skazany razem z innymi działaczami w tzw. „procesie grupy elanowskiej” na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny. Tego samego dnia został zwolniony z aresztu. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu do 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN