Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szpytma Czesława

Czesława Lucyna Szpytma

ur. w 1945 roku w m. Markowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Czesława Szpytma w 1968 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i podjęła pracę w Stacji Maszyn Analitycznych, a od stycznia 1970 r. w Zakładzie Elektroniki Cyfrowej Huty Stalowa Wola. Od września 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego została usunięta ze stanowiska kierownika Pracowni Systemów Ekonomiczno-Kosztowych. Działała w Duszpasterstwie Ludzi Pracy oraz Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Współorganizowała pomoc dla represjonowanych i potrzebujących. W latach 1984-1985 kolportowała wydawnictwa podziemne i prasę na terenie HSW, a od 1985 r. do 1987 r. pełniła funkcję skarbnika Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w HSW. W 1986 r. była sygnatariuszką petycji do Rady Państwa ws. pluralizmu związkowego, w latach 1986-1989 współinicjatorką powstania i słuchaczką Studium Społecznego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od 1988 r. była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW. Za udział w demonstracji w dniu 29.04.1988 r. przed bramą nr 3 HSW, została skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń w Stalowej Woli na karę grzywny, utrzymaną w II instancji. Dwukrotnie była zatrzymywana. Od 22.08.1988 r. do 1.09.1988 r. była członkiem Komitetu Strajkowego podczas strajku okupacyjnego w HSW, a po strajku, jako przewodnicząca Sekcji Finansowej, organizowała wypłaty rekompensat dla 5 tys. poszkodowanych uczestników strajku z funduszu represyjnego oraz z funduszu Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,
    •  NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • Solidarność z kościołem, Stalowa Wola 1980-1991, red. E. Kuberna, Sandomierz 2003