Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rzeszótko Tadeusz

Tadeusz Rzeszótko

ur. w 1946 roku w m. Świebodzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 390/2016
Biogram
Działacz NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność, zakładając 31.12.1981 r. wraz z innymi osobami związek pod nazwą Podziemie NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej, który zajmował się wytwarzaniem i kolportażem podziemnych plakatów oraz ulotek. Dodatkowo w tym czasie przez kilkanaście dni ukrywał w swoim mieszkaniu Czesława Stasiaka. Za swoją działalność został zatrzymany 13.03.1982 r. i umieszczony w areszcie. Wyrokiem z 17.06.1982 r. został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Po zastosowaniu amnestii karę złagodzono do 3 lat. Dwukrotnie udzielono mu przerw w odbywaniu kary. Postanowieniem z 25.07.1984 r. Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu darował mu resztę kary na mocy amnestii. Został zwolniony z Zakładu Karnego w Strzelinie 27.07.1984 r.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN