Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmielnicki Jan

Jan Piotr Chmielnicki

ur. w 1953 roku w m. Solec nad Wisłą
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
W latach 1983 -1984 ukrywał w piwnicy domu, w którym był dozorcą, sprzęt drukarski przeznaczony na potrzeby nielegalnej poligrafii. W latach 1984-1989 był zaufanym współpracownikiem Komisji Interwencji i Praworządności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Państwa Zbigniewa i Zofii Romaszewskich. W tym okresie wielokrotnie, jako kierowca, przewoził adwokatów oddelegowanych do obrony osób sądzonych z powodów politycznych a także transportował członków Komisji Interwencji na różne wydarzenia, które wymagały ich obecności: strajki, spotkania, procesy, konferencje. Od 1984 r. działał w Kościelnej Służbie Porządkowej przy parafii św. Stanisława Kostki pełniąc wartę przy grobie zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków