Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurowski Tadeusz

Tadeusz Leon Kurowski

ur. w 1953 roku w m. Grodków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pan Tadeusz Kurowski w dniach 13 -15 XII 1981 r. brał udział w strajku górników na KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju, zorganizowanym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po pacyfikacji strajku, Pan Tadeusz Kurowski włączył się w podziemną działalność zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. W ramach konspiracyjnej aktywności zajmował się zbieraniem składek związkowych, rozdzielaniem prasy niezależnej, brał udział w akcjach ulotkowych na terenie KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju. 
18-27 VIII 1988 r. uczestniczył w strajku w ww. zakładzie pracy, w którym domagano się legalizacji NSZZ „Solidarność”.  Po jego zakończeniu, Pan Tadeusz Kurowski zaangażował się w organizowanie Komisji Zakładowej ww. zwiazku na terenie KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Tadeusz Kurowski aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości i suwerenności Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów