Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bogdanowicz Antoni
Antoni Józef Bogdanowicz
ur. w 1943 roku w m. Żwyryn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018

Biogram

Antoni Bogdanowicz po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., wspomagał strajkującą załogę Portu Gdańskiego. Udzielał pomocy ukrywającym się przywódcom strajku m. in. Stanisławowi Jaroszowi, Andrzejowi Michałowskiemu oraz Marianowi Świtkowi. Pomagał wynajmować lokale, które miały służyć za podziemne drukarnie. Kolportował nielegalne wydawnictwa i zbierał pieniądze na działalność opozycyjną. Był członkiem tzw. II Komisji NSZZ „Solidarności” kierowanej przez Tadeusza Harasimowicza. W jego mieszkaniu odbył się ślub Aliny Pieńkowskiej i Bogdana Borusewicza. Pan Antoni Bogdanowicz działalność opozycyjną prowadził do 4 czerwca 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków