Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górski Jan

Jan Górski

ur. w 1956 roku w m. Nałęczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Był aktywnym członkiem opozycji niepodległościowej działającym w okresie 1972-1974 w organizacji Rewolucyjna Unia Chrześcijańska „Ruch” na terenie Nałęczowa i województwa lubelskiego. Działając w tej strukturze był uczniem zawodu w Zasadniczej Szkole Samochodowej PKS w Puławach. W związku z działalnością w organizacji „Ruch”,  której „celem była walka z ustrojem PRL”, Jan Górski był inwigilowany i objęty  postępowaniem prokuratorskim. W dniu 9.03.1974 r., Prokuratura Wojewódzka w Lublinie wszczęła postępowanie II Ds. 18/74/S dotyczące m.in. Jana Górskiego w sprawie jego „antypaństwowej” działalności. Na wniosek Wydziału Śledczego Prokurator Wojewódzki zastosował wobec Jana Górskiego areszt tymczasowy od 25.03.1974 roku. W Areszcie Śledczym w Lublinie przebywał do 23.05.1974 r.  Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła również w dniu 9.03.1974 r., przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych u Niego w domu. Prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie postanowieniem z dnia 4.06.1974 r., umorzył postępowanie wobec Jana Górskiego i innych za przynależność do organizacji, której to członkowie swoim działaniem próbowali wprowadzić przeobrażenia społeczno-polityczne oraz zmienić ustrój PRL. Postępowanie umorzono ze względu na młody wiek członków organizacji oraz faktu, iż większości swoich planów nie zrealizowali. Zostały przeprowadzone również rozmowy profilaktyczne z członkami organizacji „RUCH” oraz nakazano dozór rodzicielski i dozór MO.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej