Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Mieczysław Starzeński

ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
W latach 1982-1989 brał aktywny udział w działalności Młodzieżowej Grupy Grochowskiej Grup Oporu „Solidarni”. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw i ulotek, jak również zabezpieczaniem spotkań kierownictwa Grup. Brał udział w produkcji znaczków-cegiełek finansujących działalność organizacji, ustawianiu urządzeń nagłaśniających oraz innych akcjach ulicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków