Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marek Mieczysław Starzeński
ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

W latach 1982-1989 brał aktywny udział w działalności Młodzieżowej Grupy Grochowskiej Grup Oporu „Solidarni”. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw i ulotek, jak również zabezpieczaniem spotkań kierownictwa Grup. Brał udział w produkcji znaczków-cegiełek finansujących działalność organizacji, ustawianiu urządzeń nagłaśniających oraz innych akcjach ulicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków