Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Lipiec

ur. w 1936 roku w m. Skrzyniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 622/2015
Biogram
Edward Lipiec prowadził działalność w latach 1980–1989, był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” woj. zielonogórskiego.
		Od początku lat 80. aktywnie działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” Rolników Indywidualnych (NSZZ „S” RI) – w 1981 r. został współzałożycielem i członkiem prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” RI w Zielonej Górze. 
Utrzymywał kontakty z Komitetem Obrony Robotników (KOR), brał udział w strajku okupacyjnym w Rzeszowie prowadzonym na przełomie 1980 i 1981 r. przez rolników tego regionów po odmowie rejestracji rolniczej „Solidarności” przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Ponadto odmówił udziału w wyborach do sejmu i rad narodowych, wspierał finansowo opozycję oraz Kościół. 
		W dniu 13 grudnia 1982 r. w ramach akcji „Jodła” został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, a następnie w Zakładzie Karnym w Głogowie. Z internowania został zwolniony 12 lipca 1982 r. 
		W późniejszych latach Edward Lipiec pozostawał pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa, która inwigilowała go w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Ogrodnik” oraz Sprawy Obiektowej „Gromada”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.