Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Henryk Quaas

ur. w 1951 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach „Stomil” w Bydgoszczy. W ramach represji za działalność w strukturach związkowych został powołany na ćwiczenia wojskowe w JW 1636 w Chełmnie, gdzie przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. 
Szkolenie nie miało nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa. Służyło odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i było dotkliwą represja polityczną wobec powołanych. Nie miało także oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010
    • K. Osiński, Województwo Bydgoskie. Wykaz osób z województwa bydgoskiego internowanych z powodów politycznych, [w:] "Trzynastego grudnia roku pamiętnego...", pod red. I. Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN