Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Muchowicz Zbigniew

Zbigniew Muchowicz

ur. w 1953 roku w m. Wołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 139/2017
Biogram
Pan Zbigniew Muchowicz był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w okresie PRL na terenie Częstochowy. Należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od początku istnienia związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w tworzenie podziemnych struktur związkowych. Z  jego inicjatywy zaczęło ukazywać się niezależne pismo „CDN”. Ponadto Zbigniew Muchowicz zajmował się drukiem i kolportażem takich wydawnictw jak: „Nadzieja”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS” oraz „Niepodległość”. W czerwcu 1982 r. doprowadził do utworzenia Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego „Solidarność” i stanął na jego czele. 16 grudnia 1982 r. w/w struktura została przekształcona w Tymczasową Komisję Regionalną NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa. Współpracował z działającą we Wrocławiu Solidarnością Walczącą. 
Za prowadzenie działalności opozycyjnej Pan Zbigniew Muchowicz został zwolniony z pracy na Politechnice Częstochowskiej. Był dwukrotnie tymczasowo aresztowany: od 19.04.1983 r. do 20.08.1983 r. oraz od 30.12.1983 do 06.08.1984 r. Przebywał w Areszcie Śledczym w Częstochowie oraz Katowicach. W marcu 1984 r. został skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Na mocy ustawy o amnestii wyrok złagodzono do 2 lat więzienia. 
Od marca 1985 r. redagował i wydawał podziemny biuletyn pt. „Wytrwamy”. 1.05.1985 r. Pan Zbigniew Muchowicz uczestniczył w demonstracji zorganizowanej przez środowiska opozycyjne, za co orzeczeniem wydanym przez Kolegium ds. Wykroczeń został skazany na 3 miesiące aresztu. 
W latach 1982-1986 Pan Zbigniew Muchowicz podlegał inwigilacji szczegółnej w ramach kilku spraw operacyjnych prowadzonych przez Służbe Bezpieczeństwa PRL. Kontrolę operacyjną zakończono w grudniu 1986 r. w związku z wyjazdem Zbigniewa Muchowicza na pobyt stały do Szwecji. 
W  latach 1987-1989 prowadził  Fundusz Pomocy dla „Solidarności” Region Częstochowa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN