Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Józef Krywult

ur. w 1955 roku w m. Kozy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Jerzy Krywult w latach 80-tych należał do aktywnych działaczy opozycyjnych na terenie Podbeskidzia. Był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Maszyn Elektrycznych „Indukta” w Bielsku-Białej, gdzie pracował. Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Jerzy Krywult rozpoczął współpracę z powołaną wówczas Regionalną Komisją Wykonawczą Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, podziemną strukturą działającą do ponownej legalizacji „Solidarności” w kwietniu 1989 r. 
W ramach działalności w w/w organizacji zajmował się produkcją i kolportażem nielegalnych wydawnictw.                       
W związku z kontynuowaniem działalności w zdelegalizowanych strukturach związkowych Pan Jerzy Krywult znalazł się w kręgu osób wobec których Wydział Śledczy WUSW w Bielsku-Białej w dniu 25 III 1983 r. wszczął postępowanie śledcze. W toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej w dniach 12 XII 1983 r., 16 XII 1983 r. i 6 III 1984 r. dokonano przeszukań zarówno w miejscu pracy jak i w miejscu zamieszkania Pana Jerzego Krywulta. W dniu 25 VII 1984 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej umorzył w/w postępowanie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o amnestii z dnia 21 VII 1984 r. 
Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną Pan Jerzy Krywult w dniu 5 XI 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe. Przebywał w Specjalnym Obozie Wojskowym w Czerwonym Borze k/ Łomży, skąd został zwolniony po odbyciu ćwiczeń w dniu 3 II 1983 r. 
Jako działacz podziemia związkowego podlegał inwigilacji, którą Służba Bezpieczeństwa PRL w Bielsku-Białej prowadziła w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej