Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Trojan Kazimierz
Kazimierz Franciszek Trojan
ur. w 1951 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012

Biogram

Pan Kazimierz Trojan pod koniec lat 70-tych był aktywnym przedstawicielem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, w okresie późniejszym był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. 
Z uwagi na swą aktywną działalność związkową internowany w dn. 13 XII 1981 r. Zwolniony z internowania został 7 VII 1982 r. 
Przez cały ten okres, jak i późniejsze lata, objęty kontrolą operacyjną przez SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Konserwator”

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN