Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trojan Kazimierz

Kazimierz Franciszek Trojan

ur. w 1951 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012
Biogram
Pan Kazimierz Trojan pod koniec lat 70-tych był aktywnym przedstawicielem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, w okresie późniejszym był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. 
Z uwagi na swą aktywną działalność związkową internowany w dn. 13 XII 1981 r. Zwolniony z internowania został 7 VII 1982 r. 
Przez cały ten okres, jak i późniejsze lata, objęty kontrolą operacyjną przez SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Konserwator”
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN