Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bochwic Teresa

Teresa Maria Bochwic

ur. w 1947 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
W latach 1976-1980 współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Udostępniała swoje mieszkanie na zebrania, przepisywała na maszynie teksty do „Krytyki”. Wykonywała prace dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa. Od 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w latach 1980-1981 aktywną działaczką ruchu oświatowego „S”. We wrześniu 1981 r. na I Zjeździe NSZZ Solidarność pełniła rolę eksperta zespołu do spraw edukacji i kultury narodowej. Po zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność” była działaczką podziemnych struktur Związku. 
W ramach represji Służba Bezpieczeństwa zastrzegła jej możliwość wyjazdów zagranicznych  w okresach od 4 lipca 1979 r. do  4 lipca 1981 r. oraz od 2 lutego 1987 r. do 2 lutego 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej