Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Antoni Roman

ur. w 1949 roku w m. Boguchwała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Adam Antoni Roman był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” w Boguchwale. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. W dniu 31.12.1981 r. został zatrzymany, ponieważ podczas spotkania załogi przedsiębiorstwa wygłosił przemówienie i odczytał wiersz krytykujący gen. Wojciecha Jaruzelskiego i Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. W tym samym dniu została z nim również rozwiązana bez wypowiedzenia umowa o pracę. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Rzeszowie w dniu 02.01.1982 r. zastosowała środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie z 26.03.1982 r. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i grzywnę w kwocie 20000 zł. Dnia 26.03.1982 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Rzeszowie. Po zwolnieniu z aresztu został ponownie zatrudniony w „Zapelu” w Boguchwale. W ramach działań represyjnych w okresie od 05.11.1982 r. do 03.02.1983 r. został powołany na przeszkolenie żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze. Po powrocie z „przeszkolenia wojskowego”, aż do czasu zakończenia pracy w „Zapelu” (1985 r.) kierował grupą zajmującą się kolportażem ulotek. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1986.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016.
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN