Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalska Wanda

Wanda Aleksandra Kowalska

ur. w 1942 roku w m. Augustów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Wanda Kowalska była nauczycielką języka polskiego w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Toruniu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.
W latach 1982-1989 przechowywała w swoim prywatnym mieszkaniu oraz kolportowała główne pisma podziemnej „Solidarności” Regionu Toruńskiego, w tym m.in. „Toruński Informator Solidarności” oraz wydawnictwa oficyn: „CDN”, Krąg” czy „NOWA”. Współpracowała również przy wysyłaniu do ośrodków opozycyjnych w Europie Zachodniej egzemplarzy prasy podziemnej i ulotek, które następnie były regularnie odczytywane na antenie „Radia Wolna Europa”. 
W związku z prowadzoną działalnością była wielokrotnie szykanowana w miejscu pracy: degradowana z zajmowanego stanowiska nauczyciela i przenoszona na stanowisko o dużo mniej korzystnych zasadach zatrudnienia oraz wynagrodzenia.      
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003