Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hilbrycht Jerzy

Jerzy Stanisław Hilbrycht

ur. w 1950 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Jako student Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach aktywnie działał w Duszpasterstwie Akademickim. Od 1979 r. był pracownikiem serwisu maszyn numerycznych w Fabryce Wtryskarek Ponar w Żywcu. Od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej w FW Ponar oraz członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Bielsko-Biała. W maju 1981 r. został delegatem na I WZD Regionu Podbeskidzie. Był przewodniczącym żywieckiej delegatury „Solidarności” oraz delegatem na I KZD. W latach 1981-1989 należał do Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, był w składzie Rady Programowej. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 24 lutego 1982 r. był internowany. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Szerokiej. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej